Ταχυσύνδεσμος με βάνα σε μπλίστερ

Rating: Not Rated Yet
PrintEmail
Sales price: 10,89 €
Για ρύθμιση και κλείσιμο της ροής του νερού. Για λάστιχο 13 χιλ. (1/21).

Ο ταχυσύνδεσμος της GARDENA επιτρέπει την εναλλαγή ποτιστκών συσκευών, ειδικά όταν η πίεση του νερού είναι υψηλή. Ο ταχυσύνδεσμος με βάνα είναι ασφαλισμένος στη έξοδο του λάστιχου.Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε και να σταματήσετε τη ροή του νερού, πχ. για να αλλάξετε ποτιστική συσκευή. Έτσι γλυτώνετε χρόνο και κόπο αφού δε χρειάζεται να πάτε ως τη βρύση για να την κλείσετε και μετά να την ανοίξετε ξανά. Κατάλληλος για λάστιχα 13 mm (1/2").

There are yet no reviews for this product.