Καλάθι: 0
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Αντλίες Κήπου

Results 1 - 6 of 43

Αντλία ακαθάρτων 6000SΡ. Ισχύς 220 W. Μεγ. ικαν. άντλησης: 6.000 It/h. Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού: 5 μ. (0,5 Γ). Μεγ. διαμ. σωματιδίων: 25χιλ.

Αντλία ακαθάρτων 7500. Ισχύς 340 W. Μεγ. ικαν. άντλησης: 7.500 It/h. Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού: 6 μ. (0,6 ΕΓ). Μεγ. διαμ. σωματιδίων: 25 χιλ.

Αντλία ακαθάρτων 8500 Aquasensor. Ισχύς 380 W. Μεγ. Ικαν. άντλησης: 8.300 It/h. Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού: 6 μ. (0,6 bar). Μεγ. διαμ. σωματιδίων: 30 χιλ.

Αντλία ηλεκτρ. δράπανου. Για όλα τα ηλεκτρικά δράπανα. Μεγ. απόδοση 2400 It/h. Μεγ. απόδοση ύψους 30 μ. (3 bar).

Αντλία με βαρελάκι 3000/4 eco. Ισχύς: 650 W. Μεγ. ικαν. άντλησης: 2.800 It/h. Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού: 40 μ. (4 bar).

Αντλία με βαρελάκι 4000/5 eco. Ισχύς: 850 W. Μεγ. ικαν. άντλησης: 3.500 It/h. Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού: 45 μ. (4,5 bar). Προστασία από λειτουργία χωρίς νερό. Τρεις έξοδοι.

Page 1 of 8

Που θα μας βρείτε